Olše 69, Margecany, 055 01 Tel: 0 907 549 312

Údržba systémov vozidla

Kontrola brzdovej kvapaliny

Každý majiteľ vozidla má možnosť skontrolovať stav brzdovej kvapaliny. Nádržka brzdovej kvapaliny sa nachádza v motorovom priestore. Nádržka je u väčšiny áut priesvitná, takže stav brzdovej kvapaliny môžeme kontrolovať zvonku. Príliš nízky stav brzdovej kvapaliny naviac signalizuje aj kontrolka (záleží od druhu auta) na prístrojovej doske. Napriek tomu sa odporúča skontrolovať pri pravidelnej prehliadke aj nádržku brzdovej kvapaliny.Hladina brzdovej kvapaliny musí ležať medzi ryskami MAX a MIN. Z bezpečnostných dôvodov necháme kontrolu brzdovej sústavy na odborný servis. Kvalitu brzdovej kvapaliny takisto kontroluje odborný servis za pomoci špeciálnych prístrojov. Brzdová kvapalina má snahu absorbovať vzdušnů vlhkosť, ďalej je zohrievaná pri brzdení na vysoké teploty, preto jej kvalita a vlastnosti časom degradujú.

Kontrola brzdového obloženia

Kontrolu stavu brzdového obloženia realizuje odborný servis. Realizuje sa meraním hrúbky vnútorných a vonkajších brzdových doštičiek na všetkých kolesách. Pokiaľ je hrúbka doštičiek menšia ako minimálna povolená pre daný typ vozidla resp. vykazuje viditeľné poškodenie (praskliny apod.), musíme v takomto prípade brzdové obloženie vymeniť. Kvôli postupnému opotrebovaniu brzdového obloženia dochádza časom k nepatrnému poklesu hladiny brzdovej kvapaliny, ide však o normálny jav a kvapalinu preto nie je potrebné doplňovať. Ak však brzdová kvapalina behom krátkej doby výrazne poklesne, je to známka úniku kvapaliny. V takom prípade musíme netesnosť nájsť.

Read more

Kontrola tlmičov

Rýchlu kontrolu upevnenia tlmiča je možné previesť pri odmontovanom kolese a odľahčenej náprave tak, že ním skúsime zatriasť. Tlmič pruženia pritom nesmie klepať.

Funkciu tlmičov pruženia je nutné skontrolovať podrobnou odbornou prehliadkou po najazdení každých 30 000 až 40 000 km, staršie typy tlmičov po 10 000 až 15 000 km, a aj vtedy, ak máme podozrenie, že sú chybné. Interval je nutné skrátiť pokiaľ vozidlom jazdíme na extrémne hrboľatých komunikáciách - čo je často bohužial vačsina ciest. Pri kontrole zdvihneme vozidlo na tej strane, kde tlmič pruženia kontrolujeme a odmontujeme koleso. Po vybratí závlačky odkrútime maticu pripevňovacej skrutky spodného oka tlmiča a skrutku vyberieme. Spodné oko tlmiča je pri prednej náprave pripevnené vo vidlicovom držiaku, prinitovanom na prednej listovej pružine. Držiak spodného oka tlmiča pruženia zadnej nápravy je priskrutkovaný spravidla k ramenu závesu. Po uvoľnení spodného oka tlmič pruženia stlačíme a vzápätí ho prudko roztiahneme. Keď je tlmič pruženia v poriadku, kladie väčší odpor proti roztiahnutiu, než proti stlačeniu. Ak cítime v úvrati pohybu voľný chod alebo tlmič pruženia nekladie proti pohybu odpor, je pravdepodobne chybný a mal by sa vymontovať, objektívne vyskúšať a podľa potreby opraviť v odbornej dielni.

Kontrola podvozku

Kontrolu podvozkových skupín realizuje odborný servis.

Presné preskúšanie účinnosti tlmičov pruženia môže urobiť len špecializovaná opravovňa, vybavená potrebným skúšobným zariadením. Na tomto zariadení sa zisťujú funkčné vlastnosti samotných tlmičov pruženia po ich vymontovaní z vozidla. Orientačne možno účinnosť tlmenia pruženia posúdiť aj priamo na vozidle. Na to sú bezdemontážne skúšobné zariadenia, ktoré majú niektoré opravovne. Ak máte takúto možnosť, mali by ste ju využiť.

Kontrola pruženia

Kontrolu pruženia realizuje odborný servis.