Olše 69, Margecany, 055 01 Tel: 0 907 549 312

Cenník prác

Servisné úkony

Ceny za jednotlivé servisné úkony nájdete v tabuľke vpravo.

Ostatné servisné úkony

Ostatné servisné úkony budú účtované podľa príslušnej hodinovej sadzby a normohodín údávaných výrobcom vozidla.